ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 13 и 14 от Регламент 2016/679 - Моята Ферма - Близо до Вас!

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 13 и 14 от Регламент 2016/679

 

Във връзка с регистрацията в сайта и впоследствие сключването на договор, „Моята Ферма“ – търговска марка собственост на „ОРК Консулт“ ООД събира лични данни относно вашите имена, адрес, и данни за контакт. В изпълнение на задълженията си по чл. 13 и 14 от Регламент 2016/679 Ви информираме, че:

 

  • 1) „ОРК Консулт“ ООД е вписано в Търговския регистър с ЕИК 131445939

 

  • 2) Личните данни (име, телефон, адрес, имейл), които предоставяте се събират във връзка с изпълнението на сключения договор за покупко-продажба и доставка на стоки: изпълнение на договора с Вас и легитимния интерес на „ОРК Консулт“ ООД;

 

  • 3) Тези лични данни няма да се предоставят на трети лица, освен ако не сте изразили съгласие изрично да се предоставят на куриерска фирма във връзка с доставката на стока;

 

  • 4) Изброените по-горе категории лични данни ще се съхраняват за период от 7 години от датата на прекратяване на договора;

 

  • 5) Като Субект на лични данни имате право да поискате достъп до съхраняваните за Вас лични данни, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу обработването на лични данни;

 

  • 6) Да поискате преносимост на данните;

 

  • 7) Да подадете сигнал/жалба до Комисията за защита на личните данни на следната интернет страница: https://www.cpdp.bg.

 

 

В случай на въпроси, моля обърнете се към: privacy@myfarm.bg